Seminarium Groznawcze na WP UJ

17 czerwca w Ośrodku Badań Groznawczych Wydziału Polonistyki odbyło się dziewiąte Seminarium Groznawcze. Abstrakty dostępne na Facebooku.

Inauguracyjny referat pt. „Niezdarna mowa słowiańskich rolników. Groznawstwo, polszczyzna, światowość” wygłosil nasz współpracownik, Tomasz Majkowski.

Published Date: 19.06.2017
Published by: Iwona Grabska-Gradzińska