Seminarium Groznawcze na WP UJ

17 czerwca w Ośrodku Badań Groznawczych Wydziału Polonistyki odbyło się dziewiąte Seminarium Groznawcze. Abstrakty dostępne na Facebooku.

Inauguracyjny referat pt. „Niezdarna mowa słowiańskich rolników. Groznawstwo, polszczyzna, światowość” wygłosil nasz współpracownik, Tomasz Majkowski.

Data opublikowania: 19.06.2017
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska