Wiesław Chmielnicki

dr Wiesław Chmielnicki

asystent

Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki na podstawie pracy  Efektywne metody selekcji cech i rozwiązywania problemu wieloklasowego w nadzorowanej klasyfikacji danych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2013
 
Ukończył studia z zakresu informatyki. Zajmuje się różnymi aspektami metod rozpoznawania obiektów, w tym w szczególności metodami selecji cech, klasyfikatorami opartymi o analizę dyskryminacyjną, klasyfikatorami wykorzystującymi maszynę wektrów wspierających. Zajmuje się również metodami łączenia klasyfikatorów, szczególnie pod w kontekście problemów wykorzystujących wiele klas. W kręgu jego zainteresowań są również systemy interakcji człowiek-komputer zwłaszcza systemy oparte o rozpoznawanie gestów.

 

Strony WWW

Publikacje i konferencje

  • R. Jakubowski, A. Bielecki, W. Chmielnicki, Data structure for storing drawings being then analysed for purposes of CAD, Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Vol. 5, No. 1, pp. 51-70, 1993
  • W. Chmielnicki, K. Stąpor, Protein Fold Recognition with Combined SVM-RDA Classifier, HAIS 2010 Part I, Lecture Notes in Artificial Intelligence 6076, pp.162-169, 2010.
  • W. Chmielnicki, K. Stąpor, Investigation of Normalization Techniques and Their Impact on a Recognition Rate in Handwritten Numeral Recognition, Schedae Informaticae, Vol. 19, pp. 53-77, 2010.
  • W. Chmielnicki, K. Stąpor, I. Roterman-Konieczna, An Efficient Multi-class Support Vector Machine Classifier for Protein Fold Recognition, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol.~74, pp. 77-84, 2010.
  • W. Chmielnicki, K. Stąpor, A combined SVM-RDA classifier for protein fold recognition, Bio-Algorithms and Med-Systems, Vol. 7, No. 13, pp. 67-70, 2011.
  • W. Chmielnicki, K. Stąpor, A New Approach to Multi-class SVM-Based Classification Using Error Correcting Output Codes, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 95, pp. 499-506, 2011.
  • W. Chmielnicki, K. Stąpor, An Effective Feature Selection Algorithm Based on the Class Similarity Used with a SVM-RDA Classifier to Protein Fold Recognition, Lecture Notes in Computer Science Vol. 6679, 2011, pp. 205-212, 2011.
  • W. Chmielnicki, K. Stąpor, A hybrid discriminative/generative approach to protein fold recognition, Neurocomputing, Vol. 75, No. 1, pp. 194-198, 2012.
  • W. Chmielnicki, I. Roterman-Konieczna, K. Stąpor, An improved protein fold recognition with support vector machines, Expert Systems, Vol. 20, No. 2, pp. 200-211, 2012.