dr Jan K. Argasiński

adiunkt

Medioznawca i filozof. Cyberpunk. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Aktualnie zajmuje się informatyką - szczególnie w zakresie przetwarzania emocji (affective computing), wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości (virtual & augmented reality). 

Prowadzi zajęcia związane z projektowaniem i tworzeniem gier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony WWW

 

Urzęduje w pokoju C-2-30, WFAIS UJ, Łojasiewicza 11

E-mail: jan.argasinski@uj.edu.pl

W sesji zimowej konsultacje 10.01.2021 g.10-12 oraz 23.01.2021 g.10-12.


W semestrze letnim 2021 konsultacje w robocze czwartki g.12-12:30.

 

Można też kontaktować się mailowo i przez MsTeams (priv albo zespół u1k8de2) na bieżąco.