mgr Iwona Grabska-Gradzińska

mgr Iwona Grabska-Gradzińska

 

 

 

asystent

 

Ukończyła studia z zakresu informatyki i filologii polskiej. Zainteresowania: pogranicze informatyki i huma­nistyki – zagadnienia związane z lingwistyką, percepcją wzrokową, rozpoznawaniem i wnio­sko­wa­niem. Zajmuje się wizualnymi aspektami komunikacji człowieka z komputerem, wspo­ma­ganiem projektowania i wnioskowania oraz wspomaganiem komputerowym analizy tekstów lingwistycznych – uczestniczy w projekcie realizowanym w Zakładzie Teorii Systemów Złożonych IFJ PAN dotyczącym analizy lingwistycznej tekstów literackich przy użyciu sieci bezskalowych. 

 

iwona.grabska@uj.edu.pl
konsultacje w terminie uzgodnionym mailowo
WFAIS UJ, ul. Łojasiewicza 11, sala C-2-30.

Strony WWW

Treść dostępna po zalogowaniu! Zaloguj się

Lista publikacji

książki

I. Grabska, D. Wasilewska, Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego, Wydawnictwo DEMART S.A. Warszawa 2011, ISBN 9788374276368, stron 304
 

artykuły
 

2016

 • S. Drożdż, P. Oświęcimka, A. Kulig, K. Bazarnik et al., Quantifying origin and character of long-range correlations in narrative texts, Information Sciences, 331, 2016, pp. 32-44, doi
 • I. Grabska-Gradzińska, Video Game Story Analysis Using Layered Graphs and Eye Tracking System, Proceedings of the Ninth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions, ISSN: 2308-4138 - ISBN: 978-1-61208-468-8, 2016, pp. 105-109
 • I. Grabska-Gradzińska, How to predict behavior at risk – Educational Game Story Analysis Using Layered Graphs and Eyetracking System, Proceedings of the 23rd International Workshop on Intelligent Computing in Engineering, , 2016, pp. 75-84
 • A. Sochocka, M. Bednarska, I. Grabska-Gradzińska, Importance of computer games in children’s life in the 21st century, Bio-Algorithms and Med-Systems, 12(4), ISSN 1895-9091, 2016, pp. 199-202, doi

2013

 • I. Grabska-Gradzińska, B. Porębski, W. Palacz, E. Grabska, Graph-based data structures of computer games, Proceeding of the 6th Annual International Conference on Computer Games, Multimedia and Allied Technology , ISSN: 2251-1679, 2013, pp. 89-96, doi
 • I. Grabska-Gradzińska, Zastosowanie grafu warstwowego do analizy struktury narracyjnej gry, Materiały konferencyjne Krajowej Konferencji Wytwarzania Gier Komputerowych, red. T. Boiński, J. Lebiedź, M. Wójcik, vol. 3, 2013, Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, ISBN 978-83-60779-23-1, 2013, pp. 127-138
 • I. Grabska-Gradzińska, B. Porębski, The basic rules that make a video game, ISBN 978.88.96.471.20.3, , 2013, pp. 

2012

 • I. Grabska-Gradzińska, A. Kulig, J. Kwapień, S. Drożdż, Complex network analysis of literary and scientific texts, International Journal of Modern Physics C, No.23, Issue No. 7 1250051, 2012, pp. 
 • I. Grabska-Gradzińska, B. Porębski, W. Palacz, E. Grabska, Towards a graph-based model of computer games, Proceedings of the Second International Conference on Advances in Communication and Information Technology , , 2012, pp. 34-39
 • I. Grabska-Gradzińska, A. Kulig, J. Kwapień, P. Oświęcimka, S. Drożdż, Multifractal analysis of sentence lengths in English literary texts, AWERProcedia Information Technology and Computer Science, Vol 3, ISSN: 2147-5369, 2012, pp. 

2010

 • I. Grabska, Dialogiczność poezji Jacka Kaczmarskiego, Zostały jeszcze pieśni, Jacek Kaczmarski wobec tradycji, Wydawnictwo MG, Warszawa 2010, ISBN 978-83-61297-92-5, 2010, pp. 203-223

2008

 • I. Grabska, Natural Language Interface in Diagrammatic Reasoning Systems, Intelligent Computing in Engineering (ICE08) Proceedings, ISBN 978-1-84102-191-1, 2008, pp. 96-105