Utworzenie centrum „IMAVI”

Rektor UJ, profesor Wojciech Nowak, wydał zarządzenie powołujące do życia Naukowe Centrum Technologii Rejestracji i Przetwarzania Obrazu i Dźwięku „IMAVI”, zlokalizowane na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Do zadań IMAVI należeć będzie prowadzenie badań naukowych i badawczo-rozwojowych nad przetwarzaniem i analizą obrazu i dźwięku oraz nad rozwojem technologii obrazu i dźwięku w szczególności w zakresie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz obrazowania z powietrza i przestrzeni kosmicznej, a także prowadzenie działalności
dydaktycznej.

Kierownikiem IMAVI będzie dr hab. Paweł Węgrzyn. W działalność centrum zaangażowana jest także Iwona Grabska-Gradzińska odpowiedzialna w ramach centrum za studio fotograficzne.

 

Zarządzenie rektora »

Data opublikowania: 13.12.2016
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska