dr Jan K. Argasiński

adiunkt

Medioznawca i filozof. Cyberpunk. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Aktualnie zajmuje się informatyką - szczególnie w zakresie przetwarzania emocji (affective computing), wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości (virtual & augmented reality). 

Prowadzi zajęcia związane z projektowaniem i tworzeniem gier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony WWW

 

Urzęduje w pokoju C-2-30, WFAIS UJ, Łojasiewicza 11

E-mail: jan.argasinski@uj.edu.pl

W semestrze zimowym 20/21 dyżury na MsTeams w robocze piątki od 9:00 do 9:30:
dostęp do odpowiedniego kanału [kliknij].

Recenzowałem publikacje naukowe dla czasopism:

Computer Standards and Interfaces
Electronics
Multimodal Technologies and Interactions
Replay: a Polish Journal of Game Studies
Future Generation Computer Systems
Homo Ludens
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
Nagrody Rektora:​

Nagroda Rektora zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe 2018
Nagroda Rektora zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe 2017
Nagroda Rektora zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe 2015
Nagroda Rektora zespołowa III st. za osiągnięcia naukowe 2013
Udział w projektach badawczych:

Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (monokularu)
NCBR, kierownik projektu [firma Simpro], 2019-2020

Bioadaptowalny symulator szkoleniowy dla operatorów infrastruktury krytycznej
NCBR, kierownik projektu [firma Nano Games], 2018-2020

Twórcze programowanie. Laboratorium
NPRH, wykonawca, 2016-2019

Badanie wpłwu UI na zdolnośc przyswajania informacji przez użytkownika
Bon na Innowacje, wykonawstwo fragmentu, 2017

Badanie interakcji z wirtualną rzeczywistością, stworzenie dedykowanej aplikacji
Bon na Innowacje, wykonawstwo fragmentu, 2016

Modelowanie kognitywne, badanie struktur reprezentacji i strategii uczestnictwa w grach wideo
DSC WFAIS UJ, 2015