dr Jan K. Argasiński

adiunkt

Medioznawca i filozof. Cyberpunk. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Aktualnie zajmuje się informatyką - szczgólnie w zakresie przetwarzania emocji (affective computing), wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości (virtual & augmented reality). 

Prowadzi zajęcia związane z projektowaniem i tworzeniem gier. Członek zespołu laboratorium twórczego programowania UBU lab oraz grupy AfCAI (Affective Computing Context Awareness and Ambient Intelligence).

 

 

 

 

 

Strony WWW

 

Urzęduje w pokoju C-2-30, WFAIS UJ, Łojasiewicza 11

E-mail: jan.argasinski@uj.edu.pl

W sesji zimowej 2018/2019

dyżur we środę 30.01 w godz 10:00 - 14:00.

 

W sesji zimowej poprawkowej 
dyżur we środę 20.02 w godz 10:00 - 12:00

 

Oba dyżury w sali G-1-07 na WFAIS UJ

 

Warto się zapowiedzieć! Jeśli znam sprawę, mogę się przygotować.

 

Jestem też generalnie dostępny na WFAIS w innych dniach i porach po wcześniejszym umówieniu.

 

Zasadniczo jestem na WFAIS praktycznie codziennie w dni robocze, więc istnieje możliwość umówienia się indywidualnego (np. mailowo) choć wyłącznie po moim wcześniejszym potwierdzeniu. 

 

Informacje o odwołanych dyżurach poniżej: 

[na razie brak]

Publikacje, wystąpienia, konferencje, osiągnięcia (po 06.2015)
Creating art installation in Virtual Reality. The Stilleben project. 
Poster na International Conference on Entertainment Computing.
IFIP World Computer Congress 2018
20.09.2018
Virtual Reality as a medium of abstraction. The Stilleben project. 
Wystąpienie konferencyjne International Symposium of Electronic Art,
ISEA 2018, Durban R.P.A. 
27.06.2018
Twórcze programowanie (creative programming).
Tam gdzie sztuka spotyka matematykę. 

Wykład dla gości WFAIS
03.06.2018
Slam poetycki (z udziałem A.I.)
Panel dyskusyjny, festiwal Polikultura. 
26.05.2018
Inventio. Sztuka maszyn. 
Organizacja wystawy. Przygotowanie eksponatu.
Copernicus Festival 2018
26.05.2018
Wirtualizacja dzieła sztuki. Projekt Stilleben.
Wystąpienie konferencyjne, "Przyszłość w nowym wymiarze", WFAIS UJ
25.05.2018
Informatyka afektywna - metody, problemy, wyzwania
Wystąpienie seminaryjne, BIT Collegium Medicum UJ
23.05.2018
Introduction to VR using Unity
Warsztaty konferencyjne
12.05.2018
Virtual Reality as a medium of inquiry
Wystąpienie konferencyjne (keynote) Cracow Cognitive Science Conference 2018
12.05.2018
Affective VR serious game for firefighter training
Wystąpienie konferencyjne,
Workshop on Affective Computing and Awareness in Ambient Intelligence,
AfCAI 2018, Valencia, Spain
19.04.2018
Warsztaty twórczego programowania 
Warsztaty dla studentów IKP UW
16.04.2018
Emocjonalna Sztuczna Inteligencja. W grach i nie tylko
Wykład dla licealistów w ramach Naukowych Czwartków na WFAIS UJ, Kraków
11.01.2018
Gry i edukacja
Wykład dla uczniów, Grydaktyka - Finał Projektu, WFAIS, Kraków
19.12.2017
Do czego edukatorom może się przydać wiedza
dotycząca projektowania gier i przetwarzanie afektywne?

Wykład w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia UJ, WFAIS, Kraków
28.11.2017
Strach i obrzydzenie. Emocje i gry wideo. 
Wykład dla licealistów WFAIS UJ, Kraków
23.11.2017
Jak gry komputerowe zmieniają zachowania kulturowe?
Uczestnik debaty na Igrzyskach Wolności, Łódź
21.10.2017
Afektywne sprzężenie zwrotne w grach
Wystąpienie (keynote) na konferencji Emocje Robotów, WH AGH, Kraków
19.10.2017
Internet of Things and Electronic Literature.
Tadeusz Peiper's Spatially Blossoming Poem

Wystąpienie na konferencji Electronic Literature
> Affiliations, Communities, Translations, Porto
22.07.2017
Patterns in serious games design and evaluation.
Application of eye trackers and biosensors. 

Wystąpienie na konferencji International Conference on
Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane
12.06.2017
Serious Games evaluation using eye-tracking and affective computing techniques.
Case study of OSH training course

Wystąpienie konferencyjne na the Tenth International Conference on
Advances in Computer Human-Interactions, Nicea
23.03.2017
Kreatywne oprogramowanie w poszerzonej rzeczywistości
Wystąpienie w UBU LAB w IK UJ
12.01.2017
Twórcze (o)programowanie
Wykład gościnny w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW
12.12.2016
Affective Patterns for Serious Games and Simulations
Wystąpienie na warsztatach Affective Computing and
Ambient Intelligence Workshop, Universidad de Murcia
25.11.2016
Affectifve Computing Experiments in Virtual Reality and Wearable Sensors. Methodological consideration and preliminary results. 
Wystąpienie na warsztatach Affective Computing and
Ambient Intelligence Workshop, Universidad de Murcia
25.11.2016
Games Technology and Design.
Serious Games, Virtual Reality and Emotive Interfaces

Wystąpienie na warsztatach
Affective Computing and Ambient Intelligence Workshop,
Universidad de Murcia
24.11.2016
Software Studies - co to takiego?
Rozmowa opublikowana w m-czniku "Znak" (737)
10.2016
Granie na emocjach
Wystąpienie w ramach Nocy Naukowców na WFAIS
30.09.2016
Informatyka afektywna i gry wideo
Wystąpienie na Conference on Game Innovations, Łódź
01.07.2016
Computers and Emotions
Wykład dla studentów holenderskich odwiedzających WFAIS UJ.
04.05.2016
Komputery i emocje
Wykład w ramach cyklu "Bliżej nauki" WFAIS UJ. 
05.04.2016
O modalnościach
Wystąpienie na Seminarium Groznawczym na WP UJ
19.02.2016
(R)ewolucje w świecie gier.
O kilku starych i nowych pomysłach na wirtualną roz(g)rywkę. 

Wykład na Studenckim Festiwalu Informatycznym (Auditorium Maximum UJ).
12.03.2016
Gra jako system. Czyli who plays who?
Wykład na Akademii Fizyki WFAIS UJ.
22.02.2016
Podstawy tworzenia gier w Unity 5
Warsztaty dla GSA przy WFAIS UJ.
30.11.2015
Central and Eastern European Game Studies Conference.
Organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej badaniu gier,
mającej miejsce na UJ w Krakowie.
22-24.10.2015
 
Processing i Arduino. Szkolenie praktyczne. 
Szkolenie dla pracowników naukowych i doktorantów krakowskich uczelni. 
26.06.2015
Augmented Reality - teoria i narzędzia. 
Wykład gościnny (zdalny) dla UKW w Bydgoszczy / Gamedeck.
25.06.2015

Publikacje i konferencje (archiwum)

„Gry jako media – media jako gry. O możliwej perspektywie badań nad nowymi mediami", Homo Comunicativus, Homo Comunicativus 2008, nr 3(5), s. 161-168

 

„Game studies as Software Studies", 3rd Global Conference: Videogame Cultures & Future of Interactive Entertainment, Mansfield College, Oxford 8-10 July 2011

 

„Między konfigurowalnością, komputacją a interpretacją czyli jak działają game studies", Konferencja:  Od liberatury do e-literatury 2. Remiksy, remediacje, redefinicje, UO, Kamień Śląski, 9-10 maja 2011  

 

„Gry wideo. Software'owe maszyny semiotyczne", Konferencja:  Media Convergence, Ignatianum, Kraków 17-18 marca 2011

 

„Ubiquitous (pervasive) gaming i computing jako przejaw konwergencji medialnej i kulturowej", Konferencja:  Potwory-Hybrydy-Mutanty, Katowice 23–25 lutego 2011 

 

„Wszyscy jesteśmy (prawie) cyborgami. O człowieku programującym i programowanym w kontekście kulturowego życia konputerowego software'u", VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kulturotwórcza funkcja gier", UAM, Poznań 13–14 listopada 2010 

 

„Studia nad grami jako studia nad oprogramowaniem. Podejście kulturoznawcze", Konferencja:  Ars Electronica, UJ, Kraków 28-29 maja 2011

 

„Web 2.0 czyli jak Internet zmienia kulturę", Konferencja:  Ars Electronica, UJ, Kraków 17-18 stycznia 2008