Skip to main content

dr hab. inż. Jan Zych

 

 

wykładowca

 

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Jana Kochanowskiego. W latach 2011–2014 wykładowca na studiach niestacjonarnych informatyki stosowanej specjalizacji Produkcja gier wideo. 

Doktor habilitowany w zakresie nauki o bezpieczeństwie na podstawie rozprawy „Gry decyzyjne dla kształtowania kompetencji kadr menedżerskich zarządzania kryzysowego” (UAM 2014 r.). Doktorat uzysłał na podstawie rozprawy „Model walki sił obrony powietrznej na szczeblu taktycznym” w Akademii Obrony Narodowej w 2002 r. 

Specjalista w zakresie systemów informatycznych klasy DSS (zorientowanych na wspo­ma­­ga­­nie decyzji). Związany z tworzeniem gier poważnych, gier decyzyjnych, symu­la­to­rów pola walki i gier szkoleniowych. Członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

Strony WWW