Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

mgr Iwona Grabska-Gradzińska

Web Content Display Web Content Display

Ukończyła studia z zakresu informatyki i filologii polskiej. Zainteresowania: pogranicze informatyki i huma­nistyki – zagadnienia związane z lingwistyką, percepcją wzrokową, rozpoznawaniem i wnio­sko­wa­niem. Zajmuje się wizualnymi aspektami komunikacji człowieka z komputerem, wspo­ma­ganiem projektowania i wnioskowania oraz wspomaganiem komputerowym analizy tekstów lingwistycznych – uczestniczy w projekcie realizowanym w Zakładzie Teorii Systemów Złożonych IFJ PAN dotyczącym analizy lingwistycznej tekstów literackich przy użyciu sieci bezskalowych.

 

Web Content Display Web Content Display

Wybrane publikacje

Pełna lista publikacji: RUJ UJ, Research Gate.

  1. I. Grabska, D. Wasilewska, Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego, Wydawnictwo DEMART S.A. Warszawa 2011, ISBN 9788374276368, stron 304
  2. S. Drożdż, P. Oświęcimka, A. Kulig, K. Bazarnik et al., Quantifying origin and character of long-range correlations in narrative texts, Information Sciences, 331, 2016, pp. 32-44
  3. Grabska-Gradzińska, I., & Argasiński, J. (2017). Serious games evaluation using eye-tracking and affective computing techniques case study of OSH training course. In R. Oberhauser, J. Park, S. G. Scholz, P. Rosenthal, & L. Ruzic Kascak (Eds.), ACHI 2017 : the Tenth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions : March 19-23, 2017, Nice, France (pp. 260–264). IARIA. https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=achi_2017_12_20_20179
  4. Grabska-Gradzińska, I., Grabska, E., Nowak, L., & Palacz, W. (2020). Towards automatic generation of storyline aided by collaborative creative design. In Y. Luo (Ed.), Cooperative Design, Visualization, and Engineering : 17th International Conference, CDVE 2020, Bangkok, Thailand, October 25–28, 2020, proceedings (pp. 47–56). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60816-3_6
  5. Grabska-Gradzińska, I., Nowak, L., & Argasiński, J. (2019). Applying oculography and biosignals measurements to gameplay modes analysis. In T. Ahram, R. Taiar, S. Colson, & A. Choplin (Eds.), Human interaction and emerging technologies : proceedings of the 1st International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET 2019), August 22-24, 2019, Nice, France (pp. 338–343). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25629-6_52
  6. Grabska-Gradzińska, I., Porębski, B., Palacz, W., & Grabska, E. (2012). Towards a graph-based model of computer games. In A. Ezendu & V. V. Das (Eds.), 2012 Advances in Information Technologies and Communication 2012 : proceedings of Joint International Conferences on ICT, CIT, PECS and EMIE 2012 : Amsterdam, Netherlands, held over various dates in 2012 (pp. 34–39). ACEEE.
  7. Palacz, W., & Grabska-Gradzińska, I. (2020). Textual representation of pushout transformation rules. In Y. Luo (Ed.), Cooperative Design, Visualization, and Engineering : 17th International Conference, CDVE 2020, Bangkok, Thailand, October 25–28, 2020, proceedings (pp. 75–80). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60816-3_9