Bliżej nauki – „Komputery i emocje”

5 kwietnia 2015
aula A-1-06, WFAIS UJ
ul. Łojasiewicza 11

„Czy jesteśmy więc w stanie nauczyć maszyny odczytywać i interpretować nasze stany emocjonalne? (Jak?) Czy potrafią one (lub będą potrafiły) wchodzić z nami w nacechowane «uczuciowo» relacje? (Po co?)” – na te pytania obiecał odpowiedzieć dr Jan Argasiński, mówiąc o planach związanych z wykładem z cyklu „Bliżej nauki”.

Wykład na YouTube »

Published Date: 23.05.2016
Published by: Iwona Grabska-Gradzińska