Zakończenie projektu „Wpływ bodźców zapachowych na skuteczność procesu edukacyjnego”

Pokazem technologii informatycznych wykorzystywanych przez naukowców w ZTG oraz sprzętu używanego w trakcie badań zakończył się czteromiesięczny projekt „Wpływ bodźców zapachowych na skuteczność procesu edukacyjnego” przeprowadzony przez nasz Zakład oraz Zakład Kognitywistyki UJ we współpracy z nauczycielami i uczniami 16 Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego w Krakowie.

Dzięki ogromnemu entuzjazmowi i zaangażowaniu pani Beaty Chodackiej, nauczycielki informatyki, i życzliwości Dyrekcji na siedemdziesięciu lekcjach informatyki przeprowadzonych w gimnazjum od lutego do czerwca uczniowie poddawani byli ekspozycji na bodźce zapachowe w postaci skądinąd przyjemnych olejków eterycznych rozpylanych przy pomocy nawilżacza powietrza w czasie lekcji. Grupa kontrolna uczestniczyła w zajęciach z wykorzystaniem samego nawilżacza powietrza. Praca uczniów i postępy wiedzy dokumentowane były w systemie e-learningowym.

Zebrane zostały informacje dotyczące postępów nauce, koncentracji, a także kwestionariusze i dane biofizjologiczne z nieinwazyjnych sensorów. Z przeprowadzonych m.in przez badaczy laboratorium Clinical & Experimental Neuroscience (NiCE-IMIB) na Universidad de Murcia doświadczeń wynika, że bodźce zapachowe mają istotny udział w regulowaniu stanów afektywnych oraz koncentracji u osób badanych. Pozostają też w relacji z procesem zapamiętywania. ZTG UJ w ramach prowadzonych szerszych badań w zakresie informatyki afektywnej (Affective Computing, AfC) planuje zbadać tą ścieżkę w celu ewentualnego włączenia bodźców olfaktorycznych w przygotowywane projekty gier poważnych wspomagających procesy nauczania czy szkoleniowe.

Obecnie trwa opracowanie wyników.

*

Pokaz technologii informatycznych wykorzystywanych w ZTG był formą podziękowania uczestnikom za wspólną pracę i przedstawienia im szerszego kontekstu przeprowadzonych badań. Zademonstrowaliśmy okulograf, system motion capture oraz – co cieszyło się największym zainteresowaniem zgromadzonych – system HTC VIVE pozwalajacy uczestnikom zanurzyć się w otchłanie wirtualnej rzeczywistości.

Data opublikowania: 10.07.2017
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska