Przejdź do głównej treści strony

dr Adam Strzelecki

 

 

absolwent Studium Doktoranckiego IPPT PAN

 

Doktor nauk technicznych – na podstawie rozprawy „Rekonstrukcja obrazu i symulacja paskowego pozytonowego tomografu emisyjnego PET z użyciem akceleratorów obliczeniowych” napisanej pod opieką naukową prof. Piotra Białasa, obronionej z wyróżnieniem w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

 

Obecnie pracuje w Laboratorium Obrazowania firmy Varian Medical Systems w Baden w Szwajcarii, gdzie zajmuje się rozwojem algorytmów dla tomografii komputerowej 3D Cone Beam.

Interesuje się technikami programowania równoległego z wykorzystaniem sprzętu konsumenckiego, takiego jak procesory wielordzeniowe i układy graficzne. Zajmuje się zrównoleglaniem i optymalizacją algorytmów w wykorzystaniem standardów SSE, OpenMP, OpenCL, CUDA.

W ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadził zajęcia z metod kompresji, gdzie szczegółowo omawiał istniejące standardy kompresji tj. JPEG, MPEG, falkowa, oraz zajęcia z programowania urządzeń mobilnych używających systemu Apple iOS.